GosuGamers
Tất cả tin tức
Thấy tiền thưởng quá thấp, EWC 2024 tặng thêm cho các đội tuyển LMHT một khoản tiền lớn?
LoL5 ngày trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Thấy tiền thưởng quá thấp, EWC 2024 tặng thêm cho các đội tuyển LMHT một khoản tiền lớn?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account