gosu-brand
Tất cả tin tức
Fredit Brion bất ngờ bị xử thua 0-2 trước GEN.G

Fredit Brion bất ngờ bị xử thua 0-2 trước GEN.G

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account