gosu-brand
Tất cả tin tức
Taliyah và Olaf là 2 vị tướng tiếp theo được rework?

Taliyah và Olaf là 2 vị tướng tiếp theo được rework?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account