GosuGamers
Tất cả tin tức
GEN 2-0 HLE; DRX 2-0 BRO: Chiến thắng dễ cho các ông lớn.
LoL2 năm trướcTieuThien

GEN 2-0 HLE; DRX 2-0 BRO: Chiến thắng dễ cho các ông lớn

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account