GosuGamers
Tất cả tin tức
T1 2-1 KT; DK 2-0 LSB: T1 thắng nhọc, DK bám sát top đầu
LoL2 năm trướcTieuThien

T1 2-1 KT; DK 2-0 LSB: T1 thắng nhọc, DK bám sát top đầu

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account