GosuGamers
Tất cả tin tức
Chán làm chủ đội IG, Vương Tư Thông chuyển sang thi đấu cùng các tuyển thủ
LoL2 năm trướcTieuThien

Chán làm chủ đội IG, Vương Tư Thông chuyển sang thi đấu cùng các tuyển thủ

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account