gosu-brand
Tất cả tin tức
LeBlanc sẽ "comeback" tại meta với đợt buff cực mạnh từ Riot Games trong thời gian tới
LoL12 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: LeBlanc sẽ "comeback" tại meta với đợt buff cực mạnh từ Riot Games trong thời gian tới

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account