gosu-brand
Tất cả tin tức
Fan lo lắng ARAM sẽ trở thành chế độ “toxic” nhất LMHT nếu ra mắt chế độ xếp hạng
LoL11 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LMHT: Fan lo lắng ARAM sẽ trở thành chế độ “toxic” nhất LMHT nếu ra mắt chế độ xếp hạng

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account