GosuGamers
Tất cả tin tức
LCK thông báo áp dụng luật giới hạn lương kể từ mùa giải 2024
LoL12 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

LCK thông báo áp dụng luật giới hạn lương kể từ mùa giải 2024

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account