GosuGamers
Tất cả tin tức
Faker bị ốm và khả năng cao Chovy sẽ thi đấu đến hết sự kiện tại Asian Games 2022
LoL9 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Faker bị ốm và khả năng cao Chovy sẽ thi đấu đến hết sự kiện tại Asian Games 2022

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account