GosuGamers
Tất cả tin tức
Game thủ mua hẳn một vì sao để bày tỏ bức xúc với Riot Games

Game thủ mua hẳn một vì sao để bày tỏ bức xúc với Riot Games

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account