gosu-brand
Tất cả tin tức
T1 quyết định chọn 'đối thủ dễ xơi' để kéo dài chuỗi thắng tại Bán Kết LCK Mùa Xuân 2022

T1 quyết định chọn 'đối thủ dễ xơi' để kéo dài chuỗi thắng tại Bán Kết LCK Mùa Xuân 2022

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account